>

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม รายการเอกสาร บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

เปลียนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน เปลีี่ยนแปลงชื่อ - ตราประทับ และอื่นๆ

นาราการบัญชี - ขอนแก่น ติดต่อ คุณอารุณี มีศรี โทร 080 414 4660

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

adv1

นาราการบัญชี - ขอนแก่น

ติดต่อ คุณอารุณี มีศรี โทร 080 414 4660

 • บริการ จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
 • บริการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง เอกสารบริษัท เช่น เปลี่ยนกรรมการ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ ตราประทับ จดทะเบียนเพิ่มทุน - ลดทุน และื่อื่นๆ
 • บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร
 • บริการด้านประกันสังคม
 • เป็นต้ัวแทน เข้าพบ ต่อสรรพากร และหน่วยงานราชการ อื่นๆ
 • ที่ปรึกษา บัญชี และ ภาษีอากร
 

 

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสำคัญ รายการเอกสาร ของ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

นารา ให้บริการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เอกสารสำคัญบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ใน จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ นาราการบัญชี จะนำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ พร้อมนำจดทะเบียน และส่งคืนท่าน โดยมีค่าบริการและค่าธรรมเนียม ตามรายละเอียด ข้างล่างนี้

รายการ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง
ลงโฆษณา/
เชิญประชุม

ค่าธรรมเนียม
(โดยประเมาณ)

ค่าบริการ

รวม
(ค่าบริการ + ค่าธรรมเนียม)
1. ชื่อและตราประทับ
/
1,150
3,500
5,500
2. ที่ตั้งสำนักงาน
2.1 จังหวัดเดียวกัน
X
600
ปกติ = 3,500
มีvat = 4,500
4,100
2.2 ข้ามจัังหวัด
/
1,120
5,000 + ค่าเดินทาง
5,300
3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
/
650
3,500
5,000

4. เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ อำนาจกรรมการ

 

/

 

1,050
(กรรมการออก 400 บาท กรรมการเข้า ท่านละ 400 บาท)
3,500
5,300
5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
X
50
1,500
1,800
6. เพิ่มทุน
/
6,550
(กรณี เพิ่ม 1 ล้านบาท ส่วนที่เกิน 1 ล้าน บวกเพิ่ม 5,000 บาท)
5,000
11,900
7. ลดทุน
7.1 มีมติพิเศษให้ลดทุน
/
1,400
7,000
8,400
7.2 ลดทุนและแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)
/
1,950
7,000
8,950
8. เพิ่มสาขา
X
650

ปกติ = 3,500
มีvat = 4,500

4,150
9. เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ
/
1,450
5,000
4,950

หมายเหตุ

 1. เพื่อให้ถูกต้องตามขบวนการทางกฎหมาย ท่านต้องลงประกาศโฆษณา และส่งหนังสือเชิญประชุม หากท่านต้องการให้ดำเนินการในส่วนนี้ จะมีค่าใช้จ่าย(ตามที่จ่ายจริง) จำนวน 600 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

ระยะเวลา ดำเนินงาน ปกติทางนาราฯ สามารถจัดทำเอกสารให้เสร็จ ภายใน 1 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) เว้นแต่ กรณี

 • กรณีที่ท่านต้องการ ส่งหนังสือเิชิญประชุมและลงโษษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ตามกฎหมายกำหนด คือต้องบวกเพิ่ม ขั้นตอนประชุม รวมเป็น 8 วันทำการ

 

เมื่อท่าน สนใจใช้บริการ ท่านโปรด กรอกแบบสอบถาม โดยคลิ๊กข้างล่างนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็น เมื่อได้รับ นาราฯ จะจัดส่งใบเสนอบริการให้ท่านภายใน 2 ช.ม.

โปรด คลิ๊ก เมื่อสนใจใช้บริการ ตามประเภทบริการ ข้างล่างนี้

 1. เปลี่ยนแปลง ชื่อและตราประทับ ดาว์นโหลด-แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 2. เปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 3. เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข วัตถุประสงค์ ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 4. เปลี่ยนแปลง กรรมการ เพิ่มเติม แก้ไข อำนาจกรรมการ ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 5. เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 6. จดทะเบียน เพิ่มทุน ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 7. จดทะเบียน ลดทุน
 8. เพิ่มสาขา ดาว์นโหลด - แบบสอบถาม คลิ๊กที่นี้
 9. เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อบังคับ

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

*** งานบัญชี โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53

line-logo


แผนที่ สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

map-nara

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 
 

__________________________________________________________________________________________