>

งบเปล่า ปิดงบเปล่า ปิดบัญชี - ยื่นภาษีงบเปล่า

จัดทำบัญชี ตรวจสอบ พร้อมนำยื่น

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus

งบเปล่า (กิจการที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ หรือหยุดดำเนินธุรกิจ), บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี แบบเหมาจ่าย รายปี ในเขตจังหวัด กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เราสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ ราคาเดียว 6,500 บาท (อาจปรับราคา ระหว่าง เมษายน - พฤษภาคม) บริการได้ จำกัด จำนวนเท่านั้น - งานด่วน รอรับได้เลย

nara office

adv1 penalty

 

นาราการบัญชี - บริการงบเปล่า เสร็จใน 1 วันทำการ

ค่าบริการ 6,500 บาท (บริการ ทั่วประเทศ)
(ราคาอาจปรับ ระหว่าง เมษายน - พฤษภาคม)

เงื่อนไขการเสนอค่าบริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าคนไทยครับ กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการหรือถือหุ้น ขอเสนอเป็นแต่ละกรณี
 • กรณีมีรายละเอียดต้นงวดยกมาที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องพิสุจน์ความถูกต้อง ไม่ถือว่าเป็นงบเปล่าในความหมายนี้
 • กรณีในระหว่างปี มีการเคลื่อนไหวของรายการธนาคาร หรือมีการยื่นแบบภาษี(ที่ไม่ใช่แบบเปล่า) จะไม่ใช่งบเปล่า ตามความหมายนี้ นาราฯ อาจเรียกเก็บเพิ่มตามเความเหมาะสม
 • ค่าบริการดังกล่าวสำหรับธุรกิจที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่านั้น กรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า อาจ เรียกเก็บเพิ่มตามความเหมาะสม

เราให้บริการได้ทั่วประเทศ เรามุ่งพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริการต่อลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

เอกสารที่ต้องเตรียม คลิ๊กที่นี้

ครอบคลุมงานบริการ

 • จัดทำงบการเงิน(รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
 • จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)
 • จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 )
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด(วุฒิปริญญาตรี)
 • นำยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ สรรพากร , กระทรวงพาณิชย์ , นำยื่นผ่านระบบ e-filing
 • การส่งจดหมายเชิญประชุม และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (หากท่านต้องการ)
 • นำยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าบริการ ทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ภงด.3 และ ภงด.53)
 • นำยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีที่มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แสดงอยู่ในงบการเงิน (แบบ ภธ.40)

หมายเหตุ

 • งบเปล่า คือ งบที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ หรือไม่มีกิจกรรมการดำเนินง่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพธุรกิจ
 • ราคาดังกล่าว อาจมีการปรับ ในช่วง เดือน พฤษภาคม (ฤดูงานเยอะ) ปกติราคา ______ บาท
 • สำนักงานฯ ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรต่อท่าน โดยไม่คิดมูลค่า

โปรดมั่นใจได้ว่าด้วยระบบงานดังกล่าว เราสามารถให้บริการได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ นาราการบัญชี ขอให้คำมั่นต่อลูกค้าว่าเราปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ส่งมอบงานตรงเวลาแจ้งปัญหาเบื้องต้นที่พบและอยู่บนหลักการที่ว่า

"ข้อมูลทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น"

ท่านทั้งสามารถไว้ใจในทีมงานของ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด ได้ โดยปัจจุบันเรามีพนักงานไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งทุกท่านสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และเราตระหนักถึงปัญหาเรื่องการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เรามีทีมงานชาวต่างชาติซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาคอยประสานงานสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ท่านจึงสามารถไว้ใจในงานบริการของเราได้ว่า ไม่เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน

 

เมื่อตัดสินใจ ใช้บริการ จัดทำงบเปล่า กับ นาราการบัญชี ดังนี้

งบเปล่า

 1. จัดเตรียมเอกสาร แล้ว สแกนไฟล์ทางอีเมล์ หรือ ส่งทาง ไปรษณีย์ รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม คลิ๊กที่นี้
 2. ใบเสนอราคา จัดส่งให้ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อได้รัีบเอกสารทางอีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ หรือ การยื่นยันทางโทรศัพท์
 3. จ่ายชำระค่าบริการ ส่วนแรก 50% เป็นเงิน 3,785 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี ตามธนาคาร
 4. ลูกค้า เซ็นต์งบการเงิน และแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้ากรุงเทพฯ เซ็นต์ที่ นาราการบัญชี กรณีต่างจังหวัดจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ ) พร้อมจ่าย ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
 5. รับหลักฐาน การยื่นงบการเงินและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องคืนทางไปรษณีย์ ส่วนฉบับจริงจะแสกนไฟล์ (pdf.file) ส่งทางอีเมล์

(นาราการบัญชี ไม่รับงานผ่าน ตัวแทน ตัวกลาง หรือ นายหน้า)

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

 

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

 

 

ถาม - ตอบ

ถาม 1: ดิฉันสนใจให้ทำงบเปล่า แต่บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ไม่ทราบว่าบริการให้ได้หรือเปล่าคะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง จะทำงานร่วมกันได้อย่างไร

นาราฯ:ขอบคุณมากครับสำหรับการติดต่อมาและสนใจในบริการของนาราการบัญชี

นาราการบัญชี ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ค่าบริการิการจัดทำงบเปล่า พร้อมนำยื่น คือ 7,500 บาท โดยในกรุงเทพฯ ท่านต้องเดินทางเข้ามาเซ็นต์เอกสารที่สำนักงานการบัญชี (ย่านลาดพร้าว)  ส่วนถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัด ทางนาราการบัญชี จะส่งเอกสารให้ท่านเซ็นต์ทางไปรษณีย์แล้ว นาราการบัญชี จะนำยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการแทนท่านในกรุงเทพฯ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจัดทำงบเปล่าประกอบด้วย 

 1. สำเนาหลักฐานสำคัญของบริษัท เช่น  ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัท ข้อบังคับบริษัท(ถ้ามี), รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท(ถ้ามี) / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(ล่าสุด) / หนังสือรับรองบริษัท(ล่าสุด) / วัตถุประสงค์ / แบบ ภ.พ.01(จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) / บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 2. แบบ ภงด.1 / ภงด.3 / ภงด.53 / ภงด51  และ ภงด. อื่นๆ  ของปีปัจจุบัน(ถ้ามี)
 3. สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร(ถ้ามี) / สำเนา Bank Statement (ถ้ามี)
 4. ใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ถ้ามี)

กรณีกิจการที่เคยยื่นงบการเงินแล้วในปีก่อน  ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. งบการเงิน / งบทดลอง / รายละเอียดประกอบงบการเงิน ปีก่อน
 2. ภงด.50 ปีก่อน

หมายเหตุ งบเปล่า คืองบที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ จึงไม่มีรายได้และค่าใช้จ่าย เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสภาพทางธุรกิจ เท่านั้น

 

ถาม 2 – บริษัท จดทะเบียนเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 และตั้งแต่เปิดบริษัทมายังไม่เคยประกอบกิจการใดๆ และไม่เคย ยื่นภาษีอะไรเลย (บริษัทไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ทราบว่า ถ้าต้องการจัดทำงบ  และเป็นไปได้ต้องการปิดบริษัทด้วน มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และต้องจ่ายชำระแบบไหน แบ่งจ่ายได้ไหม (ปัจจุบัน วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

นาราฯ – กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ก็สามารถปิดบริษัทได้ง่ายครับ และใช้เวลาไม่นานครับ คือ

 • ทำงบการเงินสำหรับ 2 ปี นาราฯ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ
 • จดทะเบียนเลิกบริษัทพร้อมยื่นเลิกทั้งสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

อย่างไรเสีย ประมาณการค่าใช้จ่าย จนกระทั่งเลิกบริษัทเป็นดังนี้ครับ


รายการ

บาท

หมายเหตุ

 • ค่าบริการจัดทำงบการเงิน(งบเปล่า) สำหรับ 2 ปี

15,000

ต้องปิดงบ ปี 58 และ งบปี 59 ก่อนแล้วค่อยยื่นเลิกบริษัท

 • ค่าบริการ จดทะเบียนเลิกและจัดทำงบเลิกพร้อมตรวจสอบบัญชี

15,000

 

 • ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนเลิก

2,240

 

 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประมาณ)

2,300

คิดจากเงินทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระหรือไม่ได้นำฝากธนาคาร ในนามบริษัท

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล

-

ไม่ทำกิจการ จึงไม่มีกำไร ที่ต้องเสียภาษี

 • ค่าปรับกรมพัฒนาฯ (DBD)

-

 

 • ค่าปรับ กรมสรรพากร (ภงด 50)
 • ค่าปรับงบการเงิน

2,000


2,000

ค่าปรับ ปี 2559


ปี 2559

 • ค่าปรับ กรมสรรพากร (ภงด.51)

2,000

ค่าปรับ ปี 2559

 • อื่นๆ (ไม่มี)

 

 

รวม

40,540

 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


วันที่

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

ตอบกลับใบเสนอราคา

 • จ่าย 50% ของค่าทำงบการเงินปี 58 และ 59
 • จ่าย 50% ของค่าจดทะเบียนเลิก

 

7,500

7,500

 

 

(รวม 15,000 บาท)

 

เมื่อ เซ็นต์งบการเงิน

 • จ่าย 50% ส่วนที่เหลือ
 • ค่าปรับ ภงด.50 กรมสรรพากร
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ค่าธรรมเนียม จดเลิก 100%
 • ค่าปรับ ภงด.51

 

7,500
4,000
2,300
2,240
2,000

 

 

 

(รวม 18,040)

 

เมื่อ เซ็นต์งบเลิก (ก่อนจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี)

 • จ่าย 50% ส่วนที่เหลือ

 

7,500

 

 

ถาม 3 - ไม่ทราบว่า มีบริการจัดทำงบเปล่า พร้อมนำยื่นที่ชลบุรี หรือไม่คะ ถ้าต้องการให้ทำงบเปล่า แต่ทางเราจะไปยื่นเอง เป็นไปได้ไหมคะ

นาราฯ - เราให้บริการจัดทำงบเปล่า(ทำบัญชี ตรวจสอบ และนำยื่น) ทั่วประเทศครับ แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัด และประสงค์จะยื่นเองก็ให้บริการครับ โดยนารา ขอสรุป ขอบเขตบริการ พร้อมเอกสารที่ต้องนำยื่น (โดยลูกค้า) ตามนี้ครับ

ขอบคุณมากสำหรับการติดต่อมา สำหรับงานบริการจัดทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี สำหรับงบเปล่า ทางนาราฯ ขอเรียนแจ้งเรื่อง ขอบเขตบริการที่จะให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำงบการเงิน(รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ให้ 5 ชุด โดยจัดชุดแยกสำหรับการยื่น กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. จัดทำเอกสารลงบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน
 3. จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)
 4. จัดทำเอกสารประกอบการยื่น เช่น แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) , บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 )
 5. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด(วุฒิปริญญาตรี)
 6. จัดเตรียมแบบ ภาษีอื่น ได้แก่
  • จัดเตรียม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าบริการ ทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ภงด.3 และ ภงด.53)
  • จัดเตรียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีที่มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แสดงอยูี่ในงบการเงิน (แบบ ภธ.40)

สำหรับการนำยื่น ประกอบด้วย

 • ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารที่ต้องนำยื่น งบการเงิน / บัญชีรื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) และยื่นผ่านระบบ e-filing
 • ต่อ กรมสรรพากร เอกสารที่ต้องนำยื่น งบการเงิน / แบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)

  และสำหรับ กรมสรรพากร ต้องยื่นเอกสารภาษี ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  นำยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่เกี่ยวกับการจ่ายชำระค่าบริการ ทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี (ภงด.3 และ ภงด.53)
  นำยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีที่มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ แสดงอยู่ในงบการเงิน (แบบ ภธ.40)

ถาม 4 - ต้องการให้ทำงบการเงิน พร้อมนำยื่น บริษัทพึ่งจดทะเบียนปี 2559 แต่ยังไม่ได้ดำเนินกิจการโดยที่ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่าย ตัวบริษัทจดทะเบียนที่จังหวัดนครพนม ไม่ทราบว่ามี ให้บริการหรือไม่ และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 • นาราฯ เรามีให้บริการทั่วประเทศครับ สำหรับการทำบัญชีงบเปล่า พร้อมนำยื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ
 • ค่าบริการ 7,570 บาท
 • ขอบเขตการทำงาน จะครอบคลุมขอบเขต ตามข้อมูลที่เขียนไว้ในเวปนี้(ส่วนบนครับ) กล่าวคือ ครอบคลุมทุกอย่างครับ ท่านเพียงแค่เซ็นต์พร้อมประทับตราเท่านั้น
 • สำหรับการนำยื่น เราจะนำยื่นให้ท่านที่กรุงเทพฯ (ทั้งเอกสารสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) โดยขอให้ท่านลงลายมือชื่อแล้วส่งไปรษณีย์กลับมาให้เรา
 • ระยะเวลา ใช้เวลาทำงบการเงิน 3 วัน แล้วสามารถส่งเอกสารให้ท่านรับรอง ณ จังหวัดของท่านได้เลยครับ ขั้นตอนการนำยื่นขึ้นอยู่กับท่านครับว่าจะส่งกลับให้เราภายในกี่วัน โดยที่เราจะนำยื่นทันทีเมื่อได้รับเอกสาร

Q5: ในการทำงบเปล่า ต้องเสียภาษีอะไรบ้างไหมคะ

นาราฯ ในการทำงบเปล่า มีภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี (ภงด. 50) ถ้าเป็น ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก (SME) ได้รับสิทธิสำหรับกำไรส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ให้เสียอัตรา 0%
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล - กลางปี (ภงด.51) ถ้าเป็นงบเปล่าก็ไม่ต้องเสียเช่นกัน แต่ต้องนำยื่นแบบภายใน สองเดือน นับจากครึ่งรอบบัญชีื (กรณีงบสิ้นรอบ 31 ธันวาคม 2560 ท่านต้องยื่นภายใน 31 สิงหาคม 2560)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

 • ท่านต้องนำยื่นเมื่อได้รับรายได้ เกี่ยวกับดอกเบี้ย
 • ที่มาของดอกเบี้ย เกิดจาก การที่ท่านได้จดทะเบียนโดยมีทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ได้นำเงินฝากธนาคาร ในกรณีเช่นนี้ ในทางบัญชีต้องแสดงเงินทุนที่ไม่ได้รับใน ในบัญชี "เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ" แล้วคิดดอกเบี้ยในอัตรา 3% โดยจะมีภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตัวอย่าง ท่านจดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และไม่ได้ดำเนินธุรกิจ ภาษีธุรกิจเฉพาะของปี 2560 คำนวณได้ดังนี้

 • เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ = 1,000,000 บาท (เท่ากับทุนที่ได้นำเข้ามาฝากธนาคาร/ใช้ในธุรกิจ)
 • ดอกเบี้ยรับ = 1,000,000*3% (ใช้อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี) = 30,000 บาท
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ = 3.3%*30,000 = 990 บาท (ต่อปี)
ตัวอย่างเอกสาร งบเปล่า

fs1

fs2

fs3

fs4

fs5

fs6

fs7

fs8

fs9


แผนที่ สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

map-nara

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________